Enquete Schuifruimte Cattenbroekerplas – Wijkvergadering 28 november

Enquete Schuifruimte Cattenbroekerplas – Wijkvergadering 28 november

Vandaag heeft de gemeente een Haalbaarheidsonderzoek tussenrapportage gepresenteerd over het onderzoek naar schuifruimte in onze gemeente. Een van de onderzochte locaties is de Cattenbroekerplas.

De Haalbaarheidsonderzoek tussenrapportage is op deze locatiete downloaden.

Het wijkplatform wil graag de mening van de wijk ophalen en wil u vragen de enquete in te vullen die beschikbaar is via deze link. 

Daarnaast nodigen we u uit voor onze volgende wijkvergadering op 28 november. Deze wordt gehouden vanaf 20:00 uur in Het Baken aan de Beneluxlaan 3. 

De voorlopige agenda vindt u hieronder:

  • Opening en welkom door de voorzitter
  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen Dagelijks bestuur
  • Kinderkerstmarkt
  • 20:30 uur: Plannen recreatie Cattenbroekerplas
  • 21:00 uur: Eerste resultaten enquete schuifruimte Cattenbroekerplas
  • Rondvraag
  • Sluiting

In het kort
Wijkvergadering Cattenbroekerplas
28 novermber 2019
20:00 uur
Het Baken, Beneluxlaan 3