Informatie over maatregelen Margrietschool

Informatie over maatregelen Margrietschool

Onlangs is gebleken dat het dak van de Margrietschool niet in staat meer bestand is tegen een dik pak sneeuw. In samenspraak met het schoolbestuur werkt de gemeente aan een oplossing en zal er de komende tijd een tijdelijke huisvesting voor de school geplaatst worden. In de bewoners en raadsinformatiebrieven die je hieronder terugvindt is meer informatie te vinden. Leerlingen en ouders worden uiteraard ook geïnformeerd. Voor vragen kun je terecht bij de school

Raadsinformatiebrief

Bewonersbrief