Exotische Waterplanten in Snel en Polanen

Exotische Waterplanten in Snel en Polanen

Eerder kregen we bezorgde berichten over waterplantjes in onze wijk. Dit hebben we voorgelegd aan de gemeente. Zij kwam vandaag met een reactie hierop:

In Snel en Polanen is er een probleem met de explosieve groei van de exotische waterplant “Ongelijkbladig vederkruid”.
Het vederkruid woekert in de sloten en hoort niet in onze watergangen thuis. Vermoedelijk heeft iemand enige tijd geleden zijn aquarium of vijver geleegd in het openbare water.

vederkruid
Het vederkruid.

Zoals is gebleken na het laatste slootonderhoud is het helaas niet mogelijk om het vederkruidprobleem met de reguliere onderhoudsmaatregelen op te lossen. Sterker nog deze alle onderhoudsmaatregelen in en rond het water waar de plant zich bevindt, maken het probleem alleen maar erger.De werkzaamheden zorgen voor extra verspreiding en versnippering van deze waterplant.

Om deze reden is de Gemeente Woerden samen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden bezig met een aanvalsplan om deze waterplant definitief te kunnen verwijderen uit de watergangen. Binnenkort komen gemeente en HDSR met een persbericht waarin staat hoe wij dit willen gaan doen. In de tussentijd worden er geen onderhoudsmaatregelen uitgevoerd om verdere verspreiding te voorkomen.