Gemeente wil grond aankopen voor doortrekken fietspad langs het spoor

Gemeente wil grond aankopen voor doortrekken fietspad langs het spoor

Via onderstaand persbericht heeft de gemeente gisteravond bekend gemaakt aan de raad te willen voorstellen om de grond van Cattenbroekerdijk 1 aan te willen kopen. Op deze manier kan het fietspad langs het spoor doorgetrokken worden naar Harmelen en ontstaat er ruimte voor meer woningen en voorzieningen.


Het 
Woerdense college ziet kansen om het fietsen in Snel en Polanen veel veiliger en aantrekkelijker te maken doorhet perceel Cattenbroekerdijk 1 (locatie Zwijnenburg / v.d. Paauw Tandtechniek) aan te kopenDaarmee kan onder andere het snelfietspad langs het spoor worden doorgetrokken richting Harmelen, waardoor veel minder fietsers de Steinhagenseweg hoeven over te steken.Daarnaast biedt de aankoop mogelijkheden voor extra woningbouw of maatschappelijke functies. Of de aankoop ook doorgaat, is aan de gemeenteraad. Zij buigen zich binnenkort over de vraag of zij hiervoor krediet beschikbaar stellen. 

De aankoop van het perceel Cattenbroekerdijk 1 maakt de weg vrij voor het doortrekken van het snelfietspad (Jan Ruijspad) achter het Minkema ‘Stein’ langs en vervolgens over Veldwijken verder richting Utrecht. Hierdoor hoeft dit fietsverkeer de Steinhagenseweg niet meer te kruisen. Ook is het college voornemens om de verlengde Beneluxlaan die straks langs het spoor loopt, verder door te trekken over de Cattenbroekertunnel en de kavel  Cattenbroekerdijk 1. Hierdoor ontstaat een vrije fietsoversteek zonder doorgaand verkeer ter hoogte van de Cattenbroekertunnel. Fietsverkeer vanuit Waterrijk, Linschoten en Montfoort kan dan op een gemakkelijke en veilige manier aan de noordzijde (centrumzijde) van het spoor komen.

Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): “Hier ligt een unieke kans. We kunnen het met deze aankoop veiliger, sneller en aantrekkelijker maken voor fietsers en ook de doorstroming van auto’s verbeteren.” Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling/wonen) vult aan: “Bovendien kan deze kavel deels ingezet worden voor extra maatschappelijke functies en/of woningbouwmogelijkheden. Dat laatste sluit goed aan bij de opgave om de woningbouw te versnellen. Als college vinden we het een kans die we niet mogen laten lopen.”

Ook effect voor oostkant Snellerpoort

De aankoop van de kavel heeft ook een positief effect aan de andere kant van de Cattenbroekertunnel. Het gaat dan met name om het meest oostelijk gelegen bouwveld (B1) in Snellerpoort, tussen het Baken en het spoor. Door de aankoop kan het tracé dat hier was gereserveerd voor de Beneluxlaan komen te vervallen. Ook zal er minder geluidhinder zijn van het wegverkeer. Onlangs is voor dit bouwveld samen met woningcorporatie GroenWest een haalbaarheidsonderzoek opgestart in het kader van de provinciale ‘challengemiddenhuur’. De verwachting is dat hier door de aankoop van de kavel Cattenbroekerdijk 1 de kans op realisatie van een substantieel aantal sociale en middenhuurwoningen zal toenemen.