Wijkvergadering 12 november: Snellerpoort

Wijkvergadering 12 november: Snellerpoort

Op 12 november houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een wijkvergadering, op deze bijeenkomst staat Snellerpoort centraal. Daarnaast komen de gemeente aan het woord om te vertellen over de meldingen in de openbare ruimte en bespreken we de kruising van de Eilandenkade/Amsterdamlaan met de Steinhagenseweg.

Ook deze vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in Het Baken aan de Beneluxlaan 3.

 • Opening en welkom door de voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen Dagelijks bestuur
 • Kinderkerstmarkt
 • Notulen van de vorige vergadering (Link)
 • Bij aanwezigheid: wijkagent Ruud Hageman
 • 20:20 uur: Presentatie Meldingen Openbare ruimte
 • 20:40 uur: Kruising Amsterdamlaan / Eilandenkade met Steinhagenseweg
 • 21:00 uur: Stedenbouwkundigplan Snellerpoort
 • 21:30 Wijkplatform 2020
 • Rondvraag
 • Sluiting