Goed idee voor de buurt? Maak gebruik van het Inwoner Initiatieven Budget!

Goed idee voor de buurt? Maak gebruik van het Inwoner Initiatieven Budget!

woerden

De gemeente biedt mogelijkheden om initiatieven in de wijk te ondersteunen. Dit wordt het ‘Inwoner Initiatieven Budget’ genoemd. Dat kan ondersteuning bieden bij het realiseren van acties in de wijk of uw buurt. Acties die een bijdrage bieden aan de samenhang in de buurt.

Om in aanmerking te komen voor het budget moet het initiatief door meerdere partijen worden ondersteund. Het budget is dus een onderdeel van de ondersteuning, maar de rest van het bedrag moet door andere partijen worden gefinancierd. Denk aan sponsoren. Ook moet het initiatief gesteund worden door meerdere inwoners van wijk of buurt. Ook moet het meer inhoud hebben dan een gezellig samenzijn. Al met al biedt de gemeente mogelijkheden om leuke initiatieven te ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie of mail naar: wijkgerichtwerken@woerden.nl