Maak kans op 10.000 euro voor een duurzaam initiatief

Maak kans op 10.000 euro voor een duurzaam initiatief

Gemeente Woerden organiseert samen met het burgerinitiatief Duurzaam Woerden een prijsvraag voor en door bewoners: Woerden vol Energie! Doel van deze prijsvraag is het reduceren van de CO2-uitstoot zodat Woerden in 2030 klimaatneutraal is.

Woont u in de gemeente Woerden en heeft u een duurzaam idee voor uw buurt, dorp of de stad? Denkt u dat er nog veel kan verbeteren op bijvoorbeeld het gebied van energiebesparing in buurten, collectief energie opwekken, duurzame mobiliteit, lokaal voedsel en groenere wijken?

Doe mee met de prijsvraag en stuur uw idee uiterlijk 11 mei 2016 naar duurzaam@woerden.nl.

In totaal is er €10.000 aan prijzengeld voor de winnende initiatieven beschikbaar. De voorwaarden en het deelnameformulier vindt u op www.woerden.nl/woerdenvolenergie.