Natuur als Buur; we zijn er trots op in de Hoofdstad van het Groene Hart te wonen.

Natuur als Buur; we zijn er trots op in de Hoofdstad van het Groene Hart te wonen.

Snel en Polanen is gebouwd op het zand uit de Cattenbroekerplas en plas Breeveld. Zodra de wijk en de plassen gereed waren heeft de gemeente een 4 km lang wandelpad rond de recreatieplas aangelegd en er een bloemrijk gebied van gemaakt. Hier een ommetje maken was een genot, tussen veel soorten bloeiende planten, vogeltjes, bijtjes, vlinders en andere insecten, egels, veldmuisjes, roofvogels en kwakende kikkers; er gebeurde van alles.

Helaas is deze weelde de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan. Dit heeft alles te maken met het maaibeleid. Het klepelen, waarbij alle planten tegelijk worden stukgeslagen, inclusief alle insecten, rupsen en zaden, heeft een grote impact op de biodiversiteit en moeten we snel achter ons laten. Stikstof-minnende ruigte-planten, zoals brandnetels, distels, riet, grassen, fluitenkruid, raapzaad en klaprozen overleven dit het beste. Alle andere planten worden verdrongen en daarmee ook veel soorten insecten. En dat is nu goed te zien. Voor een robuuste biodiversiteit is ecologisch maaien een must! Daarmee kunnen we straks weer zorgeloos recreëren in een natuurlijke omgeving met een gezonde flora en fauna.

Gelukkig is de uitvoerder in juli begonnen met ecologisch maaien, samen met ondergetekende, met nu al resultaat! Zijn contract loopt echter af, zodat nu echt een ecologisch verantwoord, bestendig beheerplan vanuit de gemeente nodig is.

Voor meer informatie en nieuws, en om draagvlak te creëren en duidelijk te maken dat wij, de bewoners van Woerden, de natuur en biodiversiteit belangrijk vinden, kan je ons volgen op facebook.

Scan de onderstaande QR code, of zoek ons op internet:
https://www.facebook.com/HersteldeInheemseFloraronddeCattenbroekerplas

Het helpt ook als je ons laat weten wat je ervan vindt, of je foto’s van het gebied mailt: inheemse.flora.cattenbroek@gmail.com

Hartelijk dank!

Astrid Somers

Foto door Annie Spratt – Via Unsplash.com