Uitnodiging inloopmoment fietsroutes, ongelijkvloerse kruising en Amsterdamlaan

Uitnodiging inloopmoment fietsroutes, ongelijkvloerse kruising en Amsterdamlaan

Beste bewoners,

In juni organiseerde de gemeente Woerden een eerste online sessie met bewoners om de plannen voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad en het onderzoek naar de fietsroutes hier naartoe te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst haalden we eerste reacties op vanuit de omgeving op de vier mogelijke fietsroutes. Eind september organiseerden we een vervolgsessie, die helaas niet verliep niet zoals we hadden gewild. Tijdens deze online bijeenkomst werd duidelijk dat de verwachtingen van bewoners niet bij iedereen overeen kwamen met de inhoud die de gemeente had voorbereid. Daarnaast stelde de online vorm ons niet goed in staat om het gesprek aan te gaan met elkaar en kwam niet iedereen met vragen of opmerkingen aan bod. Wel is ons beter duidelijk geworden waar de behoefte van bewoners ligt qua inhoud en vorm. Op basis hiervan organiseren we een fysiek inloopmoment.

Inloopmoment
Op 18 november nodigen we u van harte uit bij Het Baken, aan de Beneluxlaan 3 in Woerden. Het projectteam is hier samen met onze verkeerskundigen en ingenieursbureau Movares aanwezig om met u in gesprek te gaan over de ongelijkvloerse kruising, toeleidende fietsroutes en de kruising bij de Amsterdamlaan. We bekijken samen met u de plannen en beantwoorden vragen. Om iedereen gelegenheid te geven langs te komen en in gesprek te gaan, zijn we op twee momenten aanwezig. Het eerste moment is van 16.00 uur tot 18.00 uur. Het tweede moment is van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden
Bent u van plan om te komen? Meld u zich dan van te voren aan via het online platform www.beneluxlaanwoerden.nl. Vanwege aangescherpte coronamaatregelen is het noodzakelijk dat wij uw coronatoegangsbewijs (QR code) scannen bij de ingang. Vergeet deze niet mee te nemen. Mocht u, om welke reden dan ook, niet beschikken over een coronatoegangsbewijs, neem dan contact op met ondergetekende. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. We houden u via het platform op de hoogte van eventuele wijzigingen als maatregelen verder worden aangescherpt.

Thema’s
We richten de ruimte zo in dat u langs verschillende tafels kunt lopen waarop de volgende thema’s aan bod komen.

Fietsstructuur Snellerpoort
Doel: inzicht geven in de bestaande fietsstructuur binnen Snellerpoort en welk effect de ongelijkvloerse kruising en veranderingen in de wijk hierop hebben. Tijdens de sessie op 30 september gaven verschillende bewoners aan de integraliteit en het ‘grote plaatje’ te missen. Bij deze thematafel laten we zien hoe de verschillende ontwikkelingen in elkaar passen.

Toeleidende fietsroutes
Doel: inzicht geven in de vier nader uitgewerkte fietsroutes, de onderzoeksrapportage bespreken en eventueel aanvullen. Tijdens de sessie in juni hebben we bij bewoners opgehaald welke zorgen er leven over de verschillende fietsroutes. Ook heeft een groep bewoners een visie ingediend. Deze feedback is mede input geweest voor de beoordeling van de vier mogelijke fietsroutes. Op 30 september wilden we de resultaten van deze verkenning graag met u bespreken. Omdat we de rapportage voorafgaand aan de bijeenkomst niet hebben gedeeld, gaven verschillende bewoners aan dat zij zich niet goed op de sessie konden voorbereiden. Daarom delen we de rapportage nu alvast met u via het online platform www.beneluxlaanwoerden.nl/documenten. We bespreken deze rapportage graag met u tijdens het inloopmoment, en kunnen eventuele aanvullende punten vanuit bewoners hier nog in meenemen. Vervolgens leggen we het onderzoek naar alle vier de routes voor aan het college en de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de raad welke van de routes verder wordt uitgewerkt.

Proces, ongelijkvloerse kruising en Amsterdamlaan
Doel: informeren en vragen beantwoorden over de ongelijkvloerse kruising, het onderzoek naar verkeersstromen bij de kruising met de Amsterdamlaan en het bestuurlijke proces. Tijdens de sessie op 30 september begonnen we met een update over de ongelijkvloerse kruising. Voor sommige aanwezigen was een stuk van deze informatie dubbel, voor anderen was het nieuw. Bij deze thematafel willen we bewoners met vragen over de ongelijkvloerse kruising bijpraten. Daarnaast hadden we tijdens de laatste sessie weinig tijd om het onderzoek naar de verkeersstromen op de Amsterdamlaan te bespreken, omdat de fietsroutes de meeste aandacht vroegen. We geven bewoners gelegenheid om ook hierover nog vragen te stellen. Ook kunt u bij deze tafel terecht voor meer informatie over het proces richting de raad en mogelijkheden voor inspraak.

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of beschikt u niet over digitale middelen? Neem dan contact op met Fleur Everts via everts.f@woerden.nl of 06-51119866. U kunt het onderzoeksrapport bij haar opvragen via de post.