Pas op voor de Berenklauw!

Pas op voor de Berenklauw!

In onze wijk is de berenklauw gesignaleerd. Dit is een gevaarlijke plant. Let op en raak hem niet aan.

De reuzenberenklauw is een grote plant die tot 3,5 meter hoog kan worden. De plant heeft witte bloemschermen met een omvang tot 50 cm. De plant staat meestal in het struikgewas langs spoorlijnen en autowegen, in ruige beplantingen en in bermen. De plant bloeit van juni tot ver in de herfst en sterft jaarlijks af. Op de wortel groeit het volgende jaar een nieuwe plant.

IMG_0771
De Berenklauw

 

 

De reuzenberenklauw is een exoot en invasief, wat betekent dat deze plant hier eigenlijk niet thuis hoort en andere (inheemse) planten op den duur verdringt.

Wat moet u proberen te vermijden

De plant bevat stoffen die bij huidcontact een reactie kan oproepen vergelijkbaar met verbranding. Het sap van de reuzenberenklauw is vooral gevaarlijk voor kinderen en honden. Contact met de sappen van de reuzenberenklauw of een lichte aanraking in combinatie met zonlicht kan na 24 uur leiden tot huidbeschadiging. Eerst kunnen jeukende, rode vlekken of blaasjes ontstaan. Na enige uren kunnen deze zich ontwikkelen tot grote blaren. De blaren zien eruit als ernstige brandwonden en genezen pas na 1 tot 2 weken. Omdat de lichamelijke effecten niet direct merkbaar zijn kan het contact tussen mens en plant intensief zijn. Wordt met besmette handen in de ogen gewreven, dan kan dit leiden tot tijdelijke of zelfs blijvende blindheid.

Wat moet u doen na contact met een reuzenberenklauw?

Was de huid direct af met water en zeep. Als er geen gelegenheid is om de huid af te spoelen bedek de huid dan meteen na het afspoelen moet u de huid ook bedekken zodat er geen zonlicht op kan komen. Het is verstandig om een week uit de zon te blijven. Wrijf het sap niet uit over de huid en raak het gezicht niet aan

Ga naar de huisarts als er toch ‘iets’ te zien is, bijvoorbeeld rode uitslag Heeft u sap in de ogen gekregen? Dan moet u uw ogen direct uitspoelen met veel water en meteen daarna contact opnemen met de huisarts Ga direct naar de spoedeisende hulp (SEH) als u het sap in de mond heeft gekregen.

Hoe bestrijdt gemeente Woerden de reuzenberenklauw?

De gemeente Woerden bestrijdt de reuzenberenklauw door ze af maaien en op risicovolle locaties (speelplaatsen, honden uitlaat locaties, recreatieterreinen enz.) af te voeren. Herhaald maaien en afvoeren is in principe afdoende om de plant uit te putten en verkleint de kans dat bewoners aan de plant blootgesteld worden. Daarnaast wordt tuin- en terreinbezitters aangeraden om de reuzenberenklauw zoveel mogelijk te weren en niet in zaad te laten komen.

Hoe kunt u helpen bij de aanpak?

Treft u reuzenberenklauw aan in de openbare ruimte van de gemeente Woerden, meld dit dan via het webformulier op www.woerden.nl of telefonisch via 14 0348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad

 

 

 

 

Bloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuzenberenklauw, totale plant