Wisselingen binnen het bestuur wijkplatform

Wisselingen binnen het bestuur wijkplatform

Het bestuur heeft bij de afgelopen wijkbijeenkomst een aantal veranderingen bekend gemaakt. De jarenlange penningmeester Albert Snippe had al bij de bijeenkomst van februari bekendgemaakt dat hij het stokje over zou geven.
Het is lastig gebleken een goede vervanger voor hem te vinden. Het bestuur heeft uitgebreid gekeken in het eigen netwerk, maar helaas is daar geen kandidaat gevonden die de functie wil invullen. Gelukkig is Ulla van der Lit bereid gevonden om de functie ad interim in te vullen. Dit blijft zo tot er een geschikte kandidaat gevonden is. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het wijkplatform via info@snelenpolanenwaterrijk.nl

Verder heeft Heidi den Hartigh te kennen gegeven niet langer de functie van secretaris in te willen vullen. Zij blijft wel actief als bestuurslid en zal zo de wijk blijven ondersteunen. Frank Everaardt, al langer actief als bestuurslid communicatie zal de functie van secretaris gaan combineren.