Smiley op het Veluwemeer

Smiley op het Veluwemeer

Vandaag is er op uitdrukkelijk verzoek van het wijkplatform een Smiley / snelheidsmeter op de Veluwemeer geplaatst. Door middel van een Smiley en snelheidsaanduiding kunt u zien hoe snel u rijdt. Sinds lange tijd regent het klachten over het te snel rijden op de Veluwemeer. Dit is vaak onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Zonder resultaat. Door vasthoudendheid en de verkeersambtenaar te overtuigen hebben we nu eindelijk een iets bereikt. Eerst een belijning waardoor de weg veel smaller lijkt.

smiley

Vervolgens als proef op één kruispunt een markering dat er verkeer van rechts kan komen. Dit heeft al wat resultaat. De markering zal nu op alle kruispunten aangebracht gaan worden. Gerard van der Lit, voorzitter is tevreden dat er nu eindelijk echt iets gebeurt. “De weg inrichten als echte 30km weg gaat nog niet. Daarvoor rijdt er gewoon te veel zwaar bouwverkeer over de Veluwemeer, maar dit is in ieder geval een stapje in de goede richting. We kunnen nu met de Smiley ook echt meten hoe vaak er op welke tijden te hard gereden wordt”. Het is nu wachten op de uitkomsten.