21 en 22 juni: stadsgesprekken huisvesting vluchtelingen en statushouders

21 en 22 juni: stadsgesprekken huisvesting vluchtelingen en statushouders

Op 21 en 22 juni a.s. gaat gemeente Woerden met de inwoners in gesprek over de huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen in Woerden. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of ideeën die u met ons wilt bespreken? Kom dan op 21 of 22 juni naar een gespreksavond. Beide avonden zijn gelijk van opzet.

Juiste informatie en een gesprek met elkaar vormen de basis voor begrip. Begrip voor vluchtelingen die een veilige plek zoeken en begrip voor mensen in onze samenleving die het soms ook niet

makkelijk hebben. Goed samenleven gaat alleen wanneer rekening gehouden wordt met alle belangen en wanneer er ruimte is voor initiatieven.

Deze avonden ontmoet u de organisaties die een rol spelen bij het huisvesten van statushouders, de integratie en de opvang van vluchtelingen. Zij geven informatie en uitleg. Uiteraard kunt u ookeventuele zorgen die u heeft met ons delen en bespreken.

Datum en tijd Locatie Adres

21 juni 19.45 – 22.00 uur Stadhuis Woerden Blekerijlaan 14
22 juni 19.45 – 22.00 uur Kalsbeek, locatie Bredius Burg. H.G. van Kempensingel 23

(Beide avonden: deuren open om 19.45 uur, start bijeenkomst 20.00 uur)

Meer informatie en contact

Veel informatie is ook te vinden op www.woerden.nl/vluchtelingen
Het mailadres vluchtelingen@woerden.nl staat open voor vragen en/of reacties.