Uitslag van de enquête over het afvalbeleid

Uitslag van de enquête over het afvalbeleid

De uitslag van de enquête over het afvalbeleid  is bekend. Ruim 93% van de 500 mensen die de enquête ingevuld hebben willen de ondergrondse containers graag behouden. Overigens vindt driekwart van de invullers het scheiden van afval wel belangrijk en hebben daar best wel iets extra’s voor over. Bijgaand alle uitslagen.

Antwoorden inclusief de reacties per pagina

Uitkomsten enquete afval S&P Waterrrijk

voorstel Raadsbesluit definitieve keuze afvalsysteem

Alle gegevens in excel

afval