Verandering bestuur wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk

Verandering bestuur wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk

2020 is een bijzonder jaar. De uitdagingen die Corona heeft betekend voor de samenleving zijn groot. Dit heeft ook als gevolg gehad dat het wijkplatform haar activiteiten heeft moeten terugschalen. Geen wijkvergaderingen of koffieochtenden. Ook onze wijkkrant, de SnelPost hebben we niet kunnen uitbrengen.

Deze bijzondere tijd heeft ook bezinning met zich meegebracht. Dat heeft mede, tot gevolg dat het bestuur van het platform gaat veranderen. Secretaris Frank Everaardt heeft besloten terug te treden. Na bijna zes jaar actief geweest te zijn voor de wijk, gaat hij zich op andere zaken richten.

Everaardt: “Ik ben erg trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. We zagen volle zalen in Het Baken en goede gesprekken tussen bewoners en de gemeente over tal van onderwerpen. Ook onze wijkkrant wordt erg goed gelezen. De samenwerking met de gemeente was goed. Dat geldt voor de verschillende ambitieuze wijkwethouders en de wijkambtenaren.

Persoonlijk is het een tijd geweest van grote veranderingen in mijn persoonlijke leven. Na bijna zes jaar is dit het moment om afscheid te nemen. Uiteraard had ik dat graag in persoon, op een vergadering gedaan. Vanwege Corona is dat nu niet mogelijk. Ik blijf wel gewoon in de wijk wonen en zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Alleen niet meer vanuit een bestuurspositie in het wijkplatform

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie belangstelling heeft, wordt verzocht om  contact op met penningmeester Dora van Dijk: penningmeester.spw@gmail.com