Toelichting reconstructie Steinhagensweg

Toelichting reconstructie Steinhagensweg


Op 17 juni 2020 heeft de gemeente een informatie avond georganiseerd voor de direct omwonenden van de Steinhagenseweg tussen Het Baken en Minkema Stein. Op deze avond is het Voorlopig Ontwerp (VO) van de herinrichting van dit weggedeelte toegelicht. Deze bijeenkomst staat los van de bestemmingplanprocedure die eind vorig jaar gestart is. Na de zomervakantie wordt het ontwerp bestemmingsplan (inclusief het perceel Cattenbroekerdijk 1 en het nieuwe wegtracé) weer ter inzage gelegd en is er gelegenheid voor inspraak.


Wat gaat er veranderen?
In de huidige situatie is de Steinhagenseweg de doorgaande route voor het verkeer. Vanwege de ontwikkeling van de woonwijk Snellerpoort zal de Steinhagenseweg gedeeltelijk worden ‘verlegd’ richting het spoor, zodat de nieuwe woonwijk beter aansluit op het bestaande deel van Snel & Polanen. Begin dit jaar is het perceel Cattenbroekerdijk 1 (voormalig tandheeltechnicus) door de gemeente aangekocht en is het voorgenomen tracé iets verplaatst. In de nieuwe situatie zal de Beneluxlaan (zoals de “verlegde Steinhagenseweg” heet) over het perceel Cattenbroekerdijk 1, ten westen van sporthal Snellerpoort, gaan afbuigen naar het spoor. Ook het (snel)fietspad komt grotendeels langs het spoor te liggen en krijgt, tussen het Minkema en Sportclub Woerden, een aansluiting op de Steinhagenseweg. De bushalte, die nu voor het Baken ligt, zal verplaatst worden naar het Minkema College locatie Stein.

Omdat er straks geen doorgaand verkeer meer komt op een deel van de Steinhagenseweg, wordt dit deel (her)ingericht als fietsstraat en wordt het een 30 km zone. Het asfalt wordt vervangen door(rode) klinkers, de (voorrangs)situatie voor fietsers zal duidelijker worden en er komen meer openbare parkeerplaatsen langs de straat. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een klimaatrobuuste en duurzame groenstructuur, wat onder meer blijkt uit de hagen, de grotere plantvakken en een grotere diversiteit in boomsoorten.