Woonvoorziening De Heem vernieuwt

Woonvoorziening De Heem vernieuwt

Naast de Cattenburgrerplas huisvest het Leger des Heils al jaren een bijzondere groep mensen op De Heem. Na jaren van gebruik zijn de woonruimtes en de ruimtes voor de dagbesteding toe aan vervanging. GroenWest en het Leger des Heils werken samen met de gemeente om te onderzoeken of op de huidige locatie van De Heem aan de Veldwijk 8 in Woerden passende nieuwe huisvesting voor 30 cliënten van De Heem kan worden gerealiseerd.

Voor deze vernieuwing is als eerste stap een kernrandzonevisie opgesteld, waarin staat beschreven hoe de nieuwe huisvesting in de omgeving wordt ingepast. Deze visie en een korte toelichting wie er op De Heem woont en waarom vindt u op onze projectsite https://www.groenwest.nl/projecten/de-heem/.

Foto Finn IJspeert via Unsplash