8 november wijkvergadering in het Baken

8 november wijkvergadering in het Baken

Het einde van het jaar nadert, de laatste wijkvergadering van 2017 staat alweer op de rol. Het belooft een interessante vergadering te worden met onder andere een gesprek over de situatie van het groen, blauw en grijs(groen, water en wegen) in onze wijk.

Ook zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aanwezig en vertellen ze over hun werk en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een ander belangrijk punt is dat we vragen gehad hebben over de ontwikkelingen in het winkelcentrum. Ook dit wordt besproken op de aanstaande vergadering. De bijeenkomst wordt op 8 november gehouden in het Baken aan de Beneluxlaan 3 en begint om 20:00 uur.

Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen Dagelijks bestuur

4. Notulen van de vorige vergadering, bijgevoegd via deze link.

5. Deel 1 (algemeen)

  • a Kinderkerstmarkt 16 december
  • b Politie
  • c Welzijn Woerden
  • d Jeugdpunt
  • e Gemeente

6 Vragen over ontwikkelingen winkelcentrum Snel en Polanen

7 Groen, blauw en grijs (water, straten, wegen en groen) beantwoording gemeente. Zie deze lijst

8 Deel 2 (BOA’s)

     • a. Presentatie
      b. Vragen aan BOAs

9 Sluiting