Aandachtpunten verkeer in onze wijk

Aandachtpunten verkeer in onze wijk

Op basis van de input van werkgroepavonden, Verkeersvisie (in april 2016) is een groslijst samengesteld met alle genoemde problemen, aandachtspunten, ideeën etc. die voor de verschillende wijken genoemd zijn. De groslijst is op basis van die input bijgewerkt tot 11 april. De bijdragen zijn daarbij letterlijk overgenomen. Hierbij de groslijst vanuit de gemeente.

De groslijst is bedoeld als werk-/praatdocument om het gesprek met de buurt/kern/wijk of met de gemeente aan te gaan. De groslijst is bijgewerkt tot 11 april 2017 en is op geen enkele wijze uitputtend of kunnen er rechten aan worden ontleend. Er kunnen dus zaken ontbreken, maar er kunnen ook dingen op staan die niet meer aan de orde zijn. Het is dus bedoeld als hulpmiddel. Er is vanuit de gemeente geen intentie om de groslijst te blijven updaten. Dit kan je uiteraard wel zelf voor de buurt/kern of wijk doen.

De groslijst betreft een inventarisatie van alle zaken die in het traject van de verkeersvisie door participanten zijn genoemd als knelpunt, aandachtspunt of oplossing in de kernen of wijken. Deze lijst is in eerste instantie gevormd naar aanleiding van de werkgroepbijeenkomsten van 13 april en 22 april. Gedurende het verdere proces zijn nog meer punten genoemd die soms zijn toegevoegd. Uiteindelijk is begin 2017 de mogelijkheid aan de werkgroep gegeven om de lijst nog één keer aan te vullen. Dat heeft geleid tot deze versie van 11 april 2017.

De groslijst is bedoeld als gespreksdocument en als geheugensteuntje zodat deze waardevolle opbrengst uit het proces verkeersvisie niet verloren gaat. De lijst is echter niet uitputtend en zal dit ook nooit worden. Hij is ook alleen tot stand gekomen op basis van de ervaringen van de participanten van de verkeersvisie. Constant kunnen er nieuwe punten aangedragen worden en uitgevoerde punten afgevoerd worden. Het is dus een werkdocument.

 

Snel & Polanen & Waterrijk

  • Verkeersveiligheid Woerden Oost: niet-vriendelijke fietsstraat, Steinhagenseweg
  • Verkeersveiligheid Steinhagenseweg
  • Verkeerssituatie Steinhagenseweg, auto-fiets-OV
  • Fietsers Steinhagenseweg verleggen naar naast het spoor?
  • Steinhagenseweg: ook onoverzichtelijk voor automobilisten, veel fietsers
  • Verkeersveiligheid kruispunt Europabaan/Wulverhorstbaan (eng om over te steken voor fietsers)
  • Kruispunt Europabaan/Wulverhorstbaan: vrachtwagens gaan hard door rood, eng voor fietsers om over te steken, automobilisten letten vooral op verkeerslicht
  • Fietsonvriendelijke straten/paden (vb Abenauerstraat, Harzstraat) vooral in de richting van scholen + winkelcentrum
  • 30 km zones met veel zijstraten wordt niet nageleefd (merenbuurt) Veluwemeer & bouwverkeer – parkeren op de hoeken (Veluwemeer)
  • Bereikbaarheid Waterrijk

Mocht u nog dingen missen, laat het ons weten via ons mailadres info@snelenpolanenwaterrijk.nl