Denk mee over begraven in Woerden

Denk mee over begraven in Woerden

De gemeente is bezig een nieuw beleidsplan te maken over begraven in Woerden. Daar willen ze graag input voor hebben vanuit de bewoners. Ook wij als wijkplatform zijn hiervoor uitgenodigd. Lijkt het u leuk om hier over mee te praten, meld je dan aan via info@snelenpolanenwaterrijk.nl. Dan kunnen we uw gegevens doorgeven en zal de gemeente contact met u opnemen voor vervolgafspraken.

Gemeentelijke begraafplaatsen

In de gemeente Woerden liggen dertien begraafplaatsen. Acht daarvan zijn eigendom van de gemeente. Dit zijn:

• De algemene begraafplaats Leidsestraatweg in Harmelen
• De gemeentelijke begraafplaats ’t Spijck in Harmelen
• De algemene begraafplaats Hogewal in Woerden
• De algemene begraafplaats Meeuwenlaan in Woerden
• De algemene begraafplaats Rijnhof in Woerden
• De algemene begraafplaats van Teylingenweg in Kamerik.

Daarnaast zijn er twee begraafplaatsen die niet van de gemeente zijn, maar wel door de gemeente worden beheerd, namelijk:

• De Joodse begraafplaats aan het Westdam in Woerden
• De familiebegraafplaats in de De Brauwstraat in Woerden.

Beleids-en beheerplan voor de begraafplaatsen

De gemeente Woerden wil haar inwoners goede dienstverlening verlenen op het gebied van begraven en cremeren in combinatie met een kostendekkende exploitatie van de begraafplaats. In het beleids-en beheerplan voor de begraafplaatsen wordt uitgewerk hoe dit vorm kan krijgen.

Zaken die daarbij aan de orde komen zijn:

• In kaart brengen van de (waarden van de) begraafplaatsen.
• Toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de begraafplaatsen.
• Goede faciliteiten en een goede dienstverlening voor een waardig afscheid en een laatste rustplaats voor diegenen die op een gemeentelijke begraafplaats begraven willen worden of een asbestemming wensen.
• Inspelen op de behoefte van de nabestaanden.
• Onderhouden van de begraafplaatsen op een goed onderhoudsniveau.
• Kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen.

Klankbordgroep

De gemeente wil de bewoners betrekken bij het opstellen van dit beleids-en beheerplan. Dit gebeurt in de vorm van een klankbordgroep die inbreng kan leveren en kan meedenken over het toekomstig beleid. De klankbordgroep zal in de loop van 2016 enkele malen bij elkaar komen om informatie uit te wisselen en te praten over het te ontwikkelen beleid. De

klankbordgroepbijeenkomsten zullen op een doordeweekse avond georganiseerd worden. Aan de wijk-en dorpsplatforms worden gevraagd een vertegenwoordiger af te vaardigen voor de klankbordgroep. Daarnaast hebben enkele mensen zich spontaan aangemeld. En ook worden enkele maatschappelijke organisaties gevraagd, zoals het IVN, Het Gilde, Stichting Hugo Kotestein en het 4-5 mei Comité. Eind maart zal de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep georganiseerd worden. Naast de bewoners wordt ook met de uitvaartondernemers over het beleids- en beheerplan gesproken.