Gemeente en HDSR pakken toenemende overlast van exotische waterplanten aan

Gemeente en HDSR pakken toenemende overlast van exotische waterplanten aan

Afgelopen zomer kwamen er meldingen binnen bij de gemeente over stank, bruin water en extreme plantengroei in de watergangen. De oorzaak van deze problemen is de exotische waterplant ongelijkbladig vederkruid. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, heeft de gemeente gevraagd om gezamenlijk de overlast te bestrijden. Het college heeft besloten aan dit verzoek gehoor te geven. Voor de zomer starten de werkzaamheden om het vederkruid uit de sloten te halen.

Bedreiging voor waterkwaliteit

Met name in Snel en Polanen ontstond vorig jaar zomer een ernstig probleem door het explosief groeien van de exotische waterplant ongelijkbladig vederkruid in de watergangen. Deze plant blokkeert de doorstroming van het water (afvoercapaciteit), neemt bij het afsterven zuurstof uit het water, stinkt enorm bij het rottingsproces en verdrijft inheemse waterplanten. Zonder ingrijpen kan vrijwel alles in de watergang uiteindelijk sterven en kan  de waterkwaliteit flink verslechteren..  Bovendien neemt ook de kans op wateroverlast toe.

Gezamenlijke strijd

HDSR is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het beheer van exoten in watergangen. De gemeente Woerden voor een goede doorstroming van de watergangen. Wethouder Tymon de Weger licht toe: “ Het ongelijkbladig vederkruid is in het hele beheergebied van HDSR een erg groot probleem. Een probleem dat de komende jaren alleen maar vaker zal optreden. Voorgesteld is dat gemeente Woerden en HDSR ieder de helft van de bestrijdingskosten op zich nemen tot 2018. Wij hebben met dit voorstel ingestemd, HDSR neemt hierover vandaag een besluit. Als alle lichten op groen staan gaan we aan de slag.”

Exoot komt uit vijvers en aquaria

Het ongelijkbladig vederkruid is geen inheemse waterplant. Door klimaatverandering (warmere seizoenen) kreeg het vederkruid de kans om zich hier goed te vestigen, met alle negatieve gevolgen van dien. Het plantje is te koop bij tuincentra en is door inwoners (vaak onbewust van de gevaren hiervan) uitgezet in sloten.

Wethouder Tymon de Weger roept vijver- en aquariumliefhebbers op om alert te zijn: “De bestrijding van het ongelijkbladig vederkruid is een kostbare zaak. Voor de komende jaren gaat dat ruim 150.000 euro kosten voor HDSR en gemeente samen. Om ervoor te zorgen dat de bestrijding van het vederkruid niet voor niets is, wil ik vijver- en aquariumbezitters op het hart drukken om een overschot aan deze exotische waterplanten niet in sloten te gooien, maar in de groene container. Alleen zo kunnen we problemen zoals nu in Snel en Polanen in de toekomst tegengaan.”

Voor de zomer aan de slag    

Voor de bestrijding van het vederkruid is het belangrijk om te wachten tot de planten zoveel zuurstof bevat zodat ze na het loswoelen van de bodem naar het wateroppervlak drijven. Daarna kunnen ze voorzichtig bij elkaar geharkt en afgevoerd worden. Het beste resultaat wordt daarom bereikt in het voorjaar en de zomer. De plant is dan makkelijk uit het water te halen en er blijven zo min mogelijk resten achter. Resten van het vederkruid kunnen zich makkelijk verspreiden en alsnog weer gaan uit lopen. Daarom is de verwachting dat de bestrijding van deze exoot langere tijd zal gaan duren.