Dossier verkeersvisie 2030

Dossier verkeersvisie 2030

De gemeente werkt hard aan een nieuwe visie op het verkeer in de toekomst. Samen met de inwoners van onze gemeente wordt aan deze verkeersvisie 2030 hard gewerkt. Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. In dit bericht willen we u de mogelijkheid geven om bij te lezen. Het kost enige tijd, maar de documenten zitten boordevol informatie. Wilt u uw visie met onze delen, mail deze dan aan info@snelenpolanenwaterrijk.nl

verslag bewonersbijeenkomst 11 mei
7 ambities na bijeenkomst 11 mei
verslag bewonersbijeenkomst 18 mei
7 ambities na bijeenkomst 18 mei

presentatie verkeersbeeld woerden 2030 zonder ingrepen
2016-05-11 mobiliteitsbeleid provincie utrecht
presentatie geluid en lucthkwaliteit verkeersvisie woerden 2016-05-18
resultaten deelsessie auto

presentatie 3 verkeersveiligheid rondom scholen 25 mei
verslag bewonersbijeenkomst 25 mei

resultaten deelgroep 2 ontwerpprincipes wijkinrichting
presentatie 4 veiligheid in wijken 25mei

Het document resultaten deelsessie auto vergt nog even een nadere toelichting. Tijdens de deelsessie is de vraag gesteld om enerzijds de verkeersproblematiek alleen binnen de bestaande wegenstructuur op te lossen en anderzijds om de problematiek alleen met nieuwe wegenstructuur op te lossen. Deze sessie was bedoeld om mensen out of the box te laten denken om gewoon eens op papier te zetten waar nu allemaal aan gedacht kan worden. De resultaten hiervan worden gebruikt om met het verkeersmodel snel een doorrekening te kunnen maken hoeveel auto’s er globaal gebruik zullen maken van deze aanpassingen aan het wegennet. Hiermee kan snel worden ingeschat of een aanpassing zinvol is of niet. In de verkeersvisie kan hierover dan iets in de ambitie-/ doelstellingsfeer over worden opgenomen.