Oproep: Petitie Zienswijze omgevingsvisie Woerden

Oproep: Petitie Zienswijze omgevingsvisie Woerden

Door: klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde

De gemeente heeft de volgende Omgevingsvisie gemaakt: https://www.woerden.nl/inwoners/ontwerp-omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie komen er 4700 woningen bij rondom het Stationsgebied (Snellerpoort. Stationsgebied en Middelland). Maar in de visie ontbreekt een goed plan voor de bijbehorende aanpassingen van de verkeersstructuur. Er wordt geen goed plan gemaakt voor de gehele wijk maar er wordt alleen een omlegging van de Steinhagense weg en één veilige onderdoorgang voorgesteld. Hierdoor wordt de verkeersstructuur onlogisch en onveilig op ander punten. Dit zal in de hele wijk merkbaar zijn.

Daarom hebben wij een zienswijze gemaakt. Via onze zienswijze willen we graag bereiken dat de gemeente dit aanpast in de Omgevingsvisie en van tevoren nadenkt over een logische en veilige verkeersstructuur.

Tekent u de petitie voor 16 december?

Indien u de gehele zienswijze wilt lezen kunt u contact opnemen via stationsgebiedzuidzijde@hotmail.nl en dan sturen we de zienswijze toe.