Update Snellerpoort en uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Update Snellerpoort en uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Het college van burgemeester en wethouders op 23 maart 2021:

  1. heeft ingestemd met de bestemmingsplannen “Snellerpoort Woerden (woongebied)” en “Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen”. Beide bestemmingsplannen zullen nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.
  2. de hogere waarden Wet geluidhinder heeft vastgesteld voor het woongebied en de uitbreiding van het winkelcentrum.

Behandeling bestemmingsplannen in de raad

Op 15 april 2021 zullen de ontwerpbestemmingsplannen “Snellerpoort Woerden (woongebied)” en “Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” worden behandeld op de politieke avond, onder voorbehoud van de vaststelling van de definitieve agenda. Voor meer informatie en voor de stukken verwijs ik u graag door naar de site van de gemeenteraad. Vaststelling van de bestemmingsplannen staat nu gepland voor 22 april, onder voorbehoud van de agenda en de inhoudelijke bespreking op 15 april.