Versneld bouwen? Vergeet de Steinhagenseweg niet!

Versneld bouwen? Vergeet de Steinhagenseweg niet!

De gemeente wil versneld woningen gaan bouwen, voor onder andere statushouders. Het wijkplatform is geen tegenstander van woningbouw, hiervoor is Snellerpoort aangewezen. Gisteravond werd dit besproken in de commissie Ruimte. Het wijkplatform heeft ingesproken in deze commissie met onderstaande tekst, vooral om voor het belang van het vastlopende verkeer in onze wijk te strijden.

Spreektekst

Geachte  voorzitter en commissieleden,

Dank dat ik als voorzitter van het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk samen met onze secretaris Frank Everaard het woord mag voeren namens de bewoners van Snel en Polanen-Waterrijk.  Een fantastische wijk die inmiddels bijna 10.000 inwoners telt.

De bewoners en omwonenden van onze mooie wijk hebben veel zorgen over deze versnelde plannen voor sociale woningbouw. Het gaat niet over de komst van statushouders of sociale woningbouw, maar vooral over de verkeersafwikkeling in de wijk en de complete inrichting van het gebied Snellerpoort.

We hebben vorig jaar een enquête gehouden en talloze gesprekken met bewoners en omwonenden over dit gebied. Het leeft enorm in onze wijk. Dat bleek onder andere ook wel uit de enquête die door 550 bewoners werd ingevuld en ook de wijkbijeenkomst gisteravond. We hebben eind vorig jaar een zeer uitgebreid rapport opgesteld met alle uitkomsten en dit aan de wethouder overhandigd. Voor de zekerheid treft u het complete rapport van 80 pagina’s nu in uw mailbox. Ook ons betoog van nu sturen we mee.

Ik beperk me gezien de tijd nu tot de hoofdpunten uit het rapport.

Wij doen een dringende oproep aan u. Los eerst de verkeersproblematiek met de Steinhagenseweg op voor u de woningbouw gaat realiseren. Daarmee bedoelen we de verkeerssituatie in en rondom Snellerpoort en dan met name de loop van de Steinhagenseweg en de fietspaden. Maar zorg dat het sluipverkeer ontmoedigd wordt. 80 procent van het verkeer bleek onze metingen niets te zoeken te hebben in onze wijk. Dit leidt dagelijks tot een gigantische file op de Steinhagenseweg omdat de fietsers en auto’s elkaar kruisen. In het rapport staan voldoende oplossingsrichtingen zoals het verleggen van het fietspad, een fietstunnel en een goede oostelijke randweg.

Denk ook nu al goed na over het totale gebied Snellerpoort en omgeving ingericht moet gaan worden. Welk soort woon- en leefgebied is wenselijk? Hoe gaan we om met parkeren in en om de wijk.

Doe geen korte termijn concessies om nu vooral even goedkoop en snel te bouwen. Denk verder dan alleen vandaag. De inrichting van nu is er een voor de hele lange termijn. Zorg er a.u.b. voor dat het versneld bouwen geen belemmering gaat vormen voor de totale inrichting. Neem daar ook de inrichting en bereikbaarheid van het winkelcentrum mee en de hoogbouw langs het spoor. U kunt het namelijk maar één keer goed doen.

Daarom vraag ik u als commissie om voordat u akkoord gaat met bouw van woningen op Snellerpoort goede nota van het rapport te nemen en concrete oplossingen te realiseren voor de geschetste problematiek. De huidige en nieuwe inwoners verdienen een goede en veilige doorstroming. Het tijdig realiseren zal voor draagvlak zorgen voor de uitbreiding van de wijk. Daarnaast wil ik u vragen om een effectenberekening van een Oostelijke Randweg, zodat verschillende oplossingsrichtingen door u goed afgewogen kunnen worden.