Versnelde woningbouw Snellerpoort voor o.a. statushouders.

Versnelde woningbouw Snellerpoort voor o.a. statushouders.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om op Snellerpoort versneld sociale woningen te bouwen. Wat de plannen precies zijn weten we nog niet. Het plan wordt aan de raad voorgelegd en waarschijnlijk op 16 maart in de commissie besproken. Inwoners en wij als wijkplatform kunnen daar onze mening geven. Op de werkbijeenkomst op 15 maart zal dit onderwerp prominent op de agenda komen te staan. Daarna zullen wij onze inbreng bepalen. Wilt u hierover meepraten? Kom dan zeker naar de Pretfabriek op 15 maart om 20.00 uur.
Zie ook https://woerden.tv/versnelde-woningbouw-o-a-statushouders-op-vier-plekken/