Aanvraag Cattenbroek-Pretfabriek ingediend!!!

Op 15 december 2020 zijn de plannen voor een family-entertainment-center Cattenbroek ingediend. De naam het bouwplan is gewijzigd van Pretfabriek naar Cattenbroek zo valt het in eerste instantie niet zo op waar dit betrekking op heeft. In 2017 is er ook een plan ingediend en naar aanleiding daarvan is er een enquête gehouden. Het rapport […]

Glasvezel app

In de Snelpost van december j.l. stond een link naar de Glasvezel app. Deze link is goed, maar er was toch commentaar dat hij niet zou werken. Vandaar dat het even nagevraagd is en een makkelijker link is deze : : https://chat.whatsapp.com/LCrpiTkwXtkFqt2wGcXLlG. Via het e-mailadres: specials@woerdensport.nl kan men ook nog meer informatie krijgen.

Frank Everaardt verlaat bestuur Wijkplatform

Verandering bestuur wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk 2020 is een bijzonder jaar. De uitdagingen die Corona heeft betekend voor de samenleving zijn groot. Dit heeft ook als gevolg gehad dat het wijkplatform haar activiteiten heeft moeten terugschalen. Geen wijkvergaderingen of koffieochtenden. Ook onze wijkkrant, de SnelPost hebben we niet kunnen uitbrengen. Deze bijzondere tijd heeft […]

Oud papier

De Margrietschool en de Regenboogschool haalden vroeger gezamenlijk het oud papier op. Sinds Corona is uitgebroken wordt er geen Oud Papier meer opgehaald. Daar velen het oud papier toch aan de scholen willen geven, wordt er nu een container geplaatst op het terrein van het Baken. De volgende zaterdagen zal de container er staan van […]

Oude draaitelefoons gezocht!

November 2020 De TechnoHUB in Woerden is op zoek naar oude draaischijf telefoons om hier met vmbo leerlingen ‘wonderfoons’ van te bouwen. Een wonderfoon is een soort mp3 speler voor mensen met Alzheimer. Ze kunnen in totaal 30 verschillende liedjes afspelen. Derdejaars leerlingen vmbo van Kalsbeek College bouwen deze telefoons om onder begeleiding van Mbo […]