Aanvraag Cattenbroek-Pretfabriek ingediend!

Aanvraag Cattenbroek-Pretfabriek ingediend!

Op 15 december 2020 zijn de plannen voor een family-entertainment-center Cattenbroek ingediend. De naam het bouwplan is gewijzigd van Pretfabriek naar Cattenbroek zo valt het in eerste instantie niet zo op waar dit betrekking op heeft.

In 2017 is er ook een plan ingediend en naar aanleiding daarvan is er een enquête gehouden. Het rapport van de enquête kan u hier lezen. Ook kan je hier de antwoorden die gegeven zijn, lezen.

Om enkele cijfers weer te geven: Bruto vloeroppervlakte gaat van 115 naar 7341 m² bouwwerk en de inhoud van 345 m³ naar 36.445 m³, bebouwd terrein gaat van 115 m² naar 5.228 m².

De aanvraag van de vergunning is op te vragen bij de gemeente.

U kunt een mail sturen naar omgevingsloket@woerden.nl onder vermelding van OLO5664175. Je krijgt dan een mail met een inlog naar de website van Woerden.nl. Met een code krijg je dan de stukken gecomprimeerd toegestuurd.