Het einde van wijkplatform Snel & Polanen, Waterrijk!

Hoe jammer het ook is, maar ik moet nu echt gaan stoppen met het Wijkplatform. Ik ben Dora van Dijk woon in de Ponddreef en trekt op dit moment alleen de kar van het Wijkplatform. De gemeente stopt met het financieren van het Wijkplatform, omdat men vindt dat als er niet 4 maal in het jaar een wijkoverleg is en er ook geen wijkkrant verschijnt, men niet kan spreken van een platform. Dat zijn 2 belangrijke onderwerpen waarvoor  wij vroeger de personen hadden die dit voor elkaar kregen.

 Ik ben meer van het bijhouden van de financiĆ«n en de wekelijkse koffie-ochtend in het Baken.  Het wekelijkse koffie ochtend zal zeker niet verdwijnen.

Met de bouw en alle zaken erom heen, waren er veel onderwerpen te behandelen, dus werd er een wijkplatform opgestart. Daarna werd er ook over de Cattenbroekerdijk  gebouwd en de wijk werd groter en met weer andere problemen en vraagstukken.

Daarna kwam Waterrijk erbij, maar ook deze bewoners  kwamen met andere vraagstukken waardoor het nodig is dat er een wijkplatform blijft. Met het bouwen van de appartementen tegenover het winkelcentrum  en het uitbreiden van het winkelcentrum is de noodzaak van een wijkplatform alleen maar groter geworden. Het is dan ook zo belangrijk dat er overleg komt, om ook deze gezamenlijk te gaan behandelen. Ik vraag om vrijwilligers die gaan proberen om dit weer nieuw leven in te blazen en als er gewoon een bestuur van 5-6 personen zich aanmelden , is het veel makkelijker als dat er enkele zich bereid vinden dit op zich te nemen. Voor informatie kan je mailen naar dora@snelenpolanenwaterrijk.nl