Biljarten voor senioren

Biljarten voor senioren

Al sinds 1982 bestaat er bij Welzijn Woerden (WZW) de biljartclub, waar de senioren van de gemeente Woerden dagelijks terecht kunnen om een partijtje biljart te spelen en elkaar kunnen ontmoeten met als doel hun sociale contacten te verbreden.

Tijdens de week van de eenzaamheid eind vorig jaar bleek dat alleen al in Woerden 700 alleenstaande ouderen bekend zijn.

Een partijtje biljarten bij de biljartclub WZW is dus een mooie gelegenheid om met elkaar in contact te komen.

In juni van 2018 werden wij onverwachts op de hoogte gesteld door het management van WZW dat het totale team van WZW per 1 september 2018 het pand Huize Zandwijk aan de Rembrandtlaan 2, moesten verlaten. Dit betrof uiteraard ook de biljartclub. Dit betekende voor de biljartclub dat zij binnen 3 maanden op zoek moesten gaan naar een andere locatie. Een bijna onmogelijke opgave.

Er zijn drie voorwaarden waar een biljart locatie aan moest voldoen, te weten een locatie op de begane grond van ongeveer tachtig vierkante meter, met een vaste opstelling van de twee biljarttafels, een maatschappelijke huurprijs en een verbintenis voor langere duur.

Ondanks de vele leegstand van kantoorpanden in de gemeente Woerden is het ons in deze sector niet gelukt een geschikte locatie te vinden, onder andere vanwege de hoge commerciële huurprijzen. Toch zijn we erin geslaagd een locatie te vinden bij de tafeltennis vereniging Woerden (TTV-Woerden) die voldeed aan onze wensen en voorwaarden. 

Nog voor de deadline van 1 september kon de verhuizing van de biljarttafels naar de nieuwe locatie plaatsvinden, waarna nog enkele bouwkundige werkzaamheden hebben plaatsgevonden om de biljartzaal operationeel te krijgen. Met het bestuur van TTV-Woerden en het management van WZW is een huurovereenkomst gesloten.

De biljartclub WZW heeft 35 leden. Dagelijks kan er gebiljart worden op 2 tafels van 09.00 uur tot 16.30 uur. Op maandag en dinsdag wordt er in competitie verband gespeeld in de discipline “LIBRE”. Een competitie behelst een cyclus van vijf weken. Op deze wijze worden er jaarlijks zes competities afgewerkt. Verder hebben we jaarlijks een LIBRE  clubkampioenschap, een kampioenschap driebanden en als sluitstuk in december het ANNONCE toernooi waarbij 5 disciplines van het biljarten aan bod komen. Bij alle kampioenschappen zijn kleine prijsjes te verdienen, die door de spelende competitie leden zelf worden ingebracht. Op de laatste vrijdagmiddag van de maand december is er nog een gezellig samenzijn van alle leden waarbij onder het genot van een hapje en een drankje een terugblik plaatsvindt  op het afgelopen jaar. Tevens wordt er nog het spelletje plank biljarten gespeeld, waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. Deze prijsjes zijn bijeen gebracht en gesponsord door de winkeliers van de gemeente Woerden.

Om de biljartcompetitie Libre voor iedereen leuk en plezierig te houden wordt er een onderverdeling gemaakt van drie poules waarin spelers worden geplaatst met een hoog, gemiddeld en laag moyenne. Deelname is op vrijwillige basis, leden die niet willen deelnemen aan de competitie kunnen gewoon dagelijks een partijtje komen biljarten. Gezelligheid, plezier en sociaal bezig zijn staat voorop.

Doordat we onder de vlag van WZW actief zijn, hebben we geen eigen bestuur maar er zijn een aantal leden met bestuurlijke ervaring die de biljartclub uitstekend sturing geven en coördineren naar ieders tevredenheid.

Overigens met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed gaat met een persoon. Ook andere factoren, zoals gezondheid, vrijheid en vriendschap, spelen een rol bij welzijn.

De gemeente Woerden is een prachtige stad met een groeiend aantal inwoners. Waarbij ook het aantal senioren behoorlijk zal toenemen. Het is dan ook van het grootste belang dat deze groep burgers met een lang werkzaam leven voldoende gelegenheid krijgt om zich te vermaken en het sociale leven te herpakken. De gemeente Woerden doet veel voor de jeugd en wij zouden het op prijs stellen dat ook de senioren meer aandacht zouden krijgen om hun sociale leven meer kleur en houvast te geven. De biljartclub WZW is nu voorlopig gehuisvest bij de TTV-Woerden. Doch met het groeiende aantal senioren zouden wij als biljartclub in de toekomst een eigen biljart locatie willen hebben centraal gelegen met een meer huiselijk karakter. Er zijn reeds contacten gelegd met verschillende leden van de coalitie partijen t.w. Vera Streng en Jaap van der Does met het verzoek de biljartclub WZW te willen steunen en hen te helpen bij het verkrijgen van een sfeervolle biljart locatie voor de lange termijn.

Veel senioren weten niet van het bestaan van de senioren biljartclub WZW. Hierbij maak ik  van de gelegenheid gebruik om alle senioren 55+ van Woerden, Zegveld, Kamerik enHarmelen,  die graag een partijtje biljarten willen spelen op willen roepen om lid te worden van onze mooie biljartclub WZW. Dus schroom niet en meldt je aan.

Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen!

Het TTV clubgebouw is gevestigd op de Jozef Israelslaan 48, ingang rechts om de hoek.Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Welzijn Woerden op telefoonnumer 0348 – 421 101 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur). Of per e-mail via info@welzijnwoerden.nl

locatie: TTV Woerden clubgebouw 
tijd: maandag t/m vrijdag 9.00-16.30 
kosten: € 6,00 per maand