Hoe zien de stad en de dorpen eruit in 2030?

Hoe zien de stad en de dorpen eruit in 2030?

Welke keuzes moeten we maken zodat het in onze gemeente goed leven, wonen, werken en recreëren blijft? Daarover gaat de omgevingsvisie waar gemeente Woerden samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt. Zie https://www.woerden.nl/omgevingswet/omgevingsvisie voor meer informatie.

Vul de enquête in

Deel uw wensen en ideeën over de toekomst van de gemeente Woerden. U kunt uw reactie geven op zo’n 25 vragen, verdeeld over 3 thema’s: wonen, recreatie & landschap en mobiliteit. De uitkomsten worden verwerkt in de (concept)omgevingsvisie.

Enquête invullen

Praat mee en meld u aan voor de bijeenkomsten

U kunt tot de zomervakantie via digitale bijeenkomsten meepraten over de toekomst van uw eigen (ruimtelijke) leefomgeving. Alle avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot vrijdag 11 juni. Op de dag van de bijeenkomst ontvangt u dan een link waarmee u makkelijk kunt deelnemen. Het gaat om de volgende avonden:

 • Maandag 14 juni – Kamerik/Kanis, Zegveld en het buitengebied

Aanmelden online bijeenkomst Kamerik, Kanis en Zegveld

 • Dinsdag 15 juni – Woerden

Aanmelden online bijeenkomst Woerden 

 • Woensdag 16 juni – Harmelen

Aanmelden online bijeenkomst Harmelen 

 • Woensdag 7 juli (let op: gewijzigde datum) – Eindpresentatie (concept)visie voor alle kernen

Aanmelden eindpresentatie

Programma bewonersavonden

Tijdens de bijeenkomsten vertellen we eerst kort wat de omgevingsvisie inhoudt. Daarna horen wij graag wat er leeft rondom verschillende onderwerpen. Er staan drie onderwerpen centraal: wonen, recreatie & landschap en mobiliteit. Vragen die besproken worden tijdens de bewonersavonden, zijn:

 • Inleiding
  Wat is de omgevingsvisie? Hoe komen we tot de omgevingsvisie?
 • Wonen
  Hoe ervaart u de leefomgeving? Wat ziet u als belangrijke opgaven voor de toekomst?
  In Harmelen, Kamerik/Kanis, Zegveld en buitengebied ook: wat vindt u geschikte locaties voor woningbouw?
  En voor Harmelen: welke mogelijke functies ziet u in de toekomst voor het gebied tussen Harmelen en Utrecht?
 • Recreatie & Landschap
  Wat zijn volgens u belangrijke kwaliteiten van het buitengebied? Hoe ervaart u de verbindingen met het buitengebied? Hoe ervaart u de randen van de stad/het dorp?
 • Mobiliteit
  Hoe kijkt u naar de bereikbaarheid per auto, per fiets, OV en te voet?
  En voor Woerden: hoe denkt u over de eventuele aanleg van een oostelijke randweg?

Uw wensen en ideeën worden verwerkt in een conceptvisie die op 7 juli (digitaal) gepresenteerd wordt. Op deze avond kunt u hier uiteraard ook nog op reageren.