Voortgang reacreatie-eiland Cattenbroekerplas

Voortgang reacreatie-eiland Cattenbroekerplas

Zoals wij eerder schreven, zijn op 15 december 2020 de plannen voor ‘family-entertainment-center Cattenbroek’ ingediend. Inmiddels hebben meerdere bewonerscomité’s een alternatieve zienswijze ingediend. Er zijn namelijk nogal wat bezwaren. Wij willen graag een aantal zaken delen.

Ten eerste, om de recreatieplannen mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente laat hierover het volgende via haar website weten:

Dit (bestemmingsplan, red.) komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning worden voorbereid met de zogenaamde coördinatieregeling. Daarmee worden verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk doorlopen. Dit betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning straks tegelijk ter inzage liggen.

https://www.woerden.nl/inwoners/nieuws/voortgang-recreatie-eiland-cattenbroekerplas

Ook goed om te weten

  • De volledige aanvraag voor het family center is op te vragen via omgevingsloket@woerden.nl onder dossiernummer OLO5664175;
  • De beoogde oppervlakte van het project geeft plek voor ruim 2.000 bezoekers en 500 auto’s, waardoor de gevolgen voor omwonenden groot kunnen zijn (bijv. geluidsoverlast/verkeersdrukte);
  • Bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek, Bewonerscomité Villapark-Zuid Waterrijk en bewoners van de Gardameer hebben inmiddels een alternatieve zienswijze ingediend. Andere omwonenden kunnen zich uiteraard ook verenigen en gezamenlijk hun zorgen uiten.

Informatiebijeenkomst

Naar verwachting komt er in het tweede kwartaal van dit jaar een informatiebijeenkomst, in de periode dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Vragen?

Hebt u nu al vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer R. Beumers, via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0348.