8 november wijkvergadering in het Baken

Het einde van het jaar nadert, de laatste wijkvergadering van 2017 staat alweer op de rol. Het belooft een interessante vergadering te worden met onder andere een gesprek over de situatie van het groen, blauw en grijs(groen, water en wegen) in onze wijk. Ook zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aanwezig en vertellen ze over hun […]

Rapport recreatie Cattenbroekerplas

Vandaag heeft het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk het rapport over het project van De Pretfabriek aan de Cattenbroekerplas gepresenteerd en overhandigd aan wijkwethouder Ivo ten Hagen.  De wethouder was bijzonder blij met het grote inzicht dat het rapport geeft. Het rapport is opgesteld aan de hand van een uitgebreide enquête die voor de zomer […]

Snelpost Juni 2017 is uit

Binnenkort rolt bij iedereen in de wijk de nieuwste editie van de Snelpost in de bus. Een nummer waar we onder andere ruimte bieden aan wat meer informatie over het project van de Pretfabriek rond de Cattenbroekerplas. Ook is er ruimte voor de vernieuwing bij de politie. Twee zaken die behoorlijke gevolgen hebben, binnen onze […]

Agenda wijkvergadering 7 juni

Op 7 juni wordt er een wijkvergadering gehouden. Ook dit keer hebben we een interessante agenda. Op het programma staat onder andere een eerste prognose van de resultaten van de enquête die het wijkplatform op dit moment houdt over de plannen van de Pretfabriek voor de invulling van de Cattenbroekerplas. Daarnaast geeft Ko Baas een […]

Notulen wijkvergadering 15 maart 2017

Op de verkiezingsavond van dit jaar: 15 maart hielden we in de Pretfabriek een wijkvergadering. Een wijkvergadering die druk werd bezocht. We waren onder andere benieuwd naar de plannen rond de Cattenbroekerplas. Wijkwethouder Ten Hagen kon helaas nog niet veel vertellen over dit project. Een ander onderwerp wat belicht werd was de sociale woningbouw op […]

Enquête over recreatieplannen Cattenbroekerplas

Onlangs ontvouwde De Pretfabriek haar plannen voor een recreatiecentrum bij de Cattenbroekerplas in Woerden. Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk organiseert een enquête op de website: www.cattenbroek.nu, Daar kunnen bewoners en gebruikers hun mening geven over de plannen. De Pretfabriek is de ondernemer die door de gemeente is geselecteerd om plannen te ontwikkelen voor de Cattenbroekerplas. […]

Versneld bouwen? Vergeet de Steinhagenseweg niet!

De gemeente wil versneld woningen gaan bouwen, voor onder andere statushouders. Het wijkplatform is geen tegenstander van woningbouw, hiervoor is Snellerpoort aangewezen. Gisteravond werd dit besproken in de commissie Ruimte. Het wijkplatform heeft ingesproken in deze commissie met onderstaande tekst, vooral om voor het belang van het vastlopende verkeer in onze wijk te strijden. Spreektekst […]

Versnelde woningbouw Snellerpoort voor o.a. statushouders.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om op Snellerpoort versneld sociale woningen te bouwen. Wat de plannen precies zijn weten we nog niet. Het plan wordt aan de raad voorgelegd en waarschijnlijk op 16 maart in de commissie besproken. Inwoners en wij als wijkplatform kunnen daar onze mening geven. Op de […]

Sociale Woningbouw en Cattenbroekerplas: wijkvergadering 15 maart

15 maart houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een wijkvergadering. Op deze avond komen een aantal thema’s aan bod. Belangrijk is de plannen voor versnelde sociale woningbouw op Snellerpoort. Daarnaast hebben we in de media kunnen vernemen dat er ontwikkelingen zijn rond de Cattenbroekerplas, ook dit onderwerp wordt belicht tijdens de bijeenkomst. Ook deze […]