Versneld bouwen? Vergeet de Steinhagenseweg niet!

De gemeente wil versneld woningen gaan bouwen, voor onder andere statushouders. Het wijkplatform is geen tegenstander van woningbouw, hiervoor is Snellerpoort aangewezen. Gisteravond werd dit besproken in de commissie Ruimte. Het wijkplatform heeft ingesproken in deze commissie met onderstaande tekst, vooral om voor het belang van het vastlopende verkeer in onze wijk te strijden. Spreektekst […]

Versnelde woningbouw Snellerpoort voor o.a. statushouders.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om op Snellerpoort versneld sociale woningen te bouwen. Wat de plannen precies zijn weten we nog niet. Het plan wordt aan de raad voorgelegd en waarschijnlijk op 16 maart in de commissie besproken. Inwoners en wij als wijkplatform kunnen daar onze mening geven. Op de […]

Sociale Woningbouw en Cattenbroekerplas: wijkvergadering 15 maart

15 maart houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een wijkvergadering. Op deze avond komen een aantal thema’s aan bod. Belangrijk is de plannen voor versnelde sociale woningbouw op Snellerpoort. Daarnaast hebben we in de media kunnen vernemen dat er ontwikkelingen zijn rond de Cattenbroekerplas, ook dit onderwerp wordt belicht tijdens de bijeenkomst. Ook deze […]

Data koffieochtenden senioren 2017

Ook in 2017 worden er regelmatig koffieochtenden voor senioren gehouden in Kerkelijk Centrum Het Baken aan de Beneluxlaan 3. De ochtenden beginnen om 10:00 uur. U bent op de volgende momenten van harte welkom: 10 januari 24 januari 7 februari 21 februari 7  maart 21 maart 4 april 18 april 2 mei 16 mei  

Data wijkvergaderingen 2017

Na een druk einde van 2016 is het nu weer tijd om de draad op te pakken van onze wijkvergaderingen. Vooralsnog staan er vier vergaderingen voor 2017 op de rol. De agenda hebben we nog niet vastgesteld. De locatie weten we al wel, dat is namelijk de Pretfabriek aan de Oostzee 8. De bijeenkomsten beginnen […]

Vernieuwd logo voor het wijkplatform

Het wijkplatform heeft haar logo vernieuwd. Het logo laat vanaf nu niet alleen de naam van het platform zien, maar maakt ook duidelijk hoe het platform zijn activiteiten vormgeeft. Het platform Snel en Polanen Waterijk is niet alleen van de wijk, maar ook zeker voor de wijk en wordt gerealiseerd door de inspanning van alle […]