Eindrapport wijkraadpleging Snellerpoort

Eindrapport wijkraadpleging Snellerpoort

Eind augustus liet de gemeente weten dat het aan de slag gaat met de ontwikkeling van Snellerpoort. Dit deel van de wijk ligt nu nog braak. Snellerpoort ligt langs het spoor en is gelegen tussen het kantoor van Roche/Actelion en Het Baken. De gemeente is van plan hier in totaal 770 woningen te realiseren én de Steinhagenseweg omleggen.

img_0364

Het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk heeft om deze reden een speciale editie van de Snelpost uitgebracht waarin ruim aandacht was voor dit project. Daarnaast werd er op 4 oktober een speciale wijkbijeenkomst belegd. Daarna was er tijd voor een grote enquête die door meer dan 550 bewoners werd ingevuld. De resultaten hiervan hebben we gebundeld in het eindrapport waarvan we ook alle deelresultaten van de enquête delen. Op de wijkbijeenkomst van 13 december is het volledige rapport aangeboden aan wijkwethouder Ivo ten Hagen.

img_0373
Wethouder Ten Hagen krijgt het rapport overhandigd van wijkplatformvoorzitter Gerard van der Lit

Rapport
Eindrapport
Presentatie 29 november 2016

Resultaten
Enquêteresultaten deel 1
Enquêteresultaten deel 2
Enquêteresultaten deel 3
Enquêteresultaten deel 4
Enquêteresultaten deel 5
Enquêteresultaten deel 6